Nhiệt liệt chào mừng Đai hội Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nhiều hoạt hoạt động của tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng Chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. Xem thêm

Xây dựng Đảng

Mặt trận và Các đoàn thể

Ngày 13/7/2019 Ban Chỉ đạo hè Phường 4 tổ chức Hội thi Liên hoan văn nghệ quần chúng Thôn - ... Xem thêm

Học tập và Làm theo...

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm ... Xem thêm

Văn bản mới

Tìm kiếm
Số/Ký hiệuNgàyTrích yếu
1062-CV/ThU 27/03/2020 Công văn v/v yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người
43/TB/VPThU 02/03/2020 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 02/3 đến 06/3/2020
156/KH/ThU 27/11/2019 Kế hoạch v/v triển khai thực hiện Kế hoạch 101-KH/TU ngày 03/9/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển Khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
155/KH/ThU 27/11/2019 Kế hoạch v/v thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
27/TB/VPThU 25/11/2019 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25 đến 29/11/2019
65/CTr/ThU 05/11/2019 Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
149/KH/ThU 23/09/2019 Kế hoạch v/v kiểm tra tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019
681-QĐ/Th.U 11/09/2014 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000022497
  • Đang online: 20
  • Trong tuần: 464
  • Trong tháng: 2.638
  • Trong năm: 21.320