KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
Tổng kết lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2024 cho quần chúng ưu tú trên địa bàn Thành phố In trang
04/06/2024 09:33 SA

Sau 5 ngày nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trên địa bàn Thành phố. Trung tâm Chính trị Đà Lạt tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 3, năm 2024.

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị đánh giá tình hình, kết quả lớp học

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị đánh giá tình hình, kết quả lớp học

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố cùng với 124 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các đơn vị phường, xã và cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã hoàn thành khóa học.

Thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm, đồng chí Trần Trương Thị Thiên Trà – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị nhận xét, đánh giá khái quát tình hình, kết quả lớp học: Với tinh thần trách nhiệm trong công tác học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng lý luận, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

Ban Tổ chức tặng giấy khen cho Học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Ban Tổ chức tặng giấy khen cho Học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Trong 3 ngày học tập, học viên được nghiên cứu 05 bài lý luận chính trị: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, học viên viết bài thu hoạch trình bày những nhận thức, quan điểm của mình về quá trình nghiên cứu, học tập, kết quả có 124 học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận, trong đó 14 học viên được đánh giá có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho Học viên hoàn thành khóa học

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho Học viên hoàn thành khóa học

Trong qua quá trình học tập, học viên được trao đổi, thảo luận, giải đáp các thắc mắc làm rõ, sáng tỏ thêm những kiến thức cơ bản, giá trị cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; hiểu và nắm được những mốc son về quá trình ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; hiểu được những nội dung cơ bản về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Sau khóa học, học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và công tác; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, những điều kiện để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng các giải pháp phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp

Lượt xem: 54
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679954
  •  Đang online: 25
  •  Trong tuần: 4.976
  •  Trong tháng: 16.720
  •  Trong năm: 177.165