Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023)
QHTTQG là sự cụ thể hoá đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hoá Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), các nghị quyết chuyên ngành của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch 5 năm và Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU, ngày 05/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Lạt, Ban Tuyên giáo hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng nắm tình hình Dư luận xã hội tháng 9 năm 2022, nội dung như sau: Xem thêm
Bộ Y tế thông báo sửa đổi thông điệp 5K thành 2K gồm khẩu trang, khử khuẩn. Cùng đó, Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp "thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức" trong phòng chống dịch. Xem thêm
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022). Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Lạt trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương. Xem thêm
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2022 Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000324143
  •  Đang online: 18
  •  Trong tuần: 3.953
  •  Trong tháng: 7.733
  •  Trong năm: 146.354