Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023 Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023
PHẦN II. QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG Xem thêm
Ngày 6/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII. Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000179611
  • Đang online: 10
  • Trong tuần: 10
  • Trong tháng: 7.822
  • Trong năm: 7.822