Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Thực hiện Kế hoạch số 211-KH/ThU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” (Chuyên đề năm 2024), cụ thể như sau: Xem thêm
Ngày 6/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII. Xem thêm
Các biểu mẫu của Thành ủy Xem thêm
Nghiệp vụ công tác quản lý tài chính của Đảng Xem thêm
Nghiệp vụ công tác Lưu trữ của Đảng Xem thêm
Nghiệp vụ công tác Văn thư của Đảng Xem thêm
Hướng dẫn 36-HD/VPTW Văn phòng Trung ương Đảng: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, có phụ lục kèm theo Số/kí hiệu 36-HD/VPTW Ngày có hiệu lực 03/04/2018 Người ký Bùi Văn Thạch Trích yếu Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, có phụ lục kèm theo Cơ quan ban hành Văn phòng Trung ương Đảng Loại văn bản Hướng dẫn Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000604060
  •  Đang online: 31
  •  Trong tuần: 1.221
  •  Trong tháng: 25.359
  •  Trong năm: 101.271