Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023)


Có 11 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
119-KH/ThU 21/10/2022 Kế hoạch tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
107-KH/ThU 02/08/2022 Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
104-TB/VPTHU 01/08/2022 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 01/8 đến 07/8/2022(Văn phòng Thành uỷ Đà Lạt)
44-HD/BTGThU 29/07/2022 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình Dư luận xã hội tháng 8 năm 2022
43/TB/VPThU 02/03/2020 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 02/3 đến 06/3/2020
156/KH/ThU 27/11/2019 Kế hoạch v/v triển khai thực hiện Kế hoạch 101-KH/TU ngày 03/9/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển Khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
155/KH/ThU 27/11/2019 Kế hoạch v/v thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
27/TB/VPThU 25/11/2019 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25 đến 29/11/2019
65/CTr/ThU 05/11/2019 Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
149/KH/ThU 23/09/2019 Kế hoạch v/v kiểm tra tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019
681-QĐ/Th.U 11/09/2014 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000224074
  • Đang online: 13
  • Trong tuần: 279
  • Trong tháng: 1.607
  • Trong năm: 52.285