KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
Thực hiện Kế hoạch số 211-KH/ThU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” (Chuyên đề năm 2024), cụ thể như sau: Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679805
  •  Đang online: 18
  •  Trong tuần: 4.827
  •  Trong tháng: 16.571
  •  Trong năm: 177.016