Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Trung tâm Chính trị tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024 cho quần chúng ưu tú trên địa bàn Thành phố In trang
22/01/2024 10:52 SA

Sáng 22/1/2024, Trung tâm Chính trị Đà Lạt phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy triển khai Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt 1) cho quần chúng ưu tú trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Học viên tham gia lớp học

Học viên tham gia lớp học

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố cùng với 86 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và các đơn vị phường, xã trên địa bàn.

Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên trong năm 2024, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để quần chúng ưu tú có cơ hội tham gia tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học viên tham gia lớp học

Học viên tham gia lớp học

Thông qua lớp học, học viên được bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu và nắm được những mốc son về quá trình ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; hiểu được những nội dung cơ bản về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, thông qua lớp học, học viên còn được nghiên cứu và nhận thức được những nội dung chủ yếu, cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc khóa học, học viên có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống và công tác, từ đó xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phan Diễn - Ban Tuyên giáo Thành ủy

Lượt xem: 210
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000598323
  •  Đang online: 140
  •  Trong tuần: 1.275
  •  Trong tháng: 19.622
  •  Trong năm: 95.534