Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
ĐÀ LẠT TỔ CHỨC TẬP HUẤN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ, DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN In trang
13/10/2022 04:05 CH

ĐÀ LẠT TỔ CHỨC TẬP HUẤN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ, DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

          Ngày 13/10/2022, tại Trung tâm chính trị thành phố Đà Lạt, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tập huấn về quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền và thanh tra nhân dân.

Đại biểu tham dự hội nghị

          Theo Kế hoạch đợt tập huấn diễn ra trong 2 ngày, ngày 13-14/10/2022, được tổ chức thành 2 lớp với hơn 200 đại biểu, đối tượng tham dự là Thủ trưởng các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp và các trường học trên địa bàn thành phố. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được thông tin, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; ngoài ra, các đại biểu được tiếp thu thêm một số văn bản mới về tổ chức và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Đại biểu tham dự hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Vũ Loan - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố, đề nghị các học viên nghiên cứu chuyên sâu tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích luỹ thêm kinh nghiệm và có những định hướng xử lý phù hợp để vận dụng thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt

Lượt xem: 393
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000601258
  •  Đang online: 31
  •  Trong tuần: 4.210
  •  Trong tháng: 22.557
  •  Trong năm: 98.469