Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ XUÂN TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG In trang
15/08/2022 05:11 CH

Ngày 15/8/2022, tại UBND xã Xuân Trường Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Trường phối hợp tổ chức hội thi “Chung tay bảo vệ môi trường” nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho hội viên Phụ nữ và cộng đồng trong việc phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, thực hiện bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.