Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023 Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt tổ chức Hội nghị lần thứ 9 In trang
06/01/2023 02:41 CH

Chiều ngày 5/1/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

....

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, ông Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; các Ban Xây dựng Đảng, các phòng, đơn vị, địa phương; lãnh đạo MTTQ Việt Nam các phường, xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt. Ông Nguyễn Quang Hải, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị.

...

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt chủ trì điều hành Hội nghị.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và kế hoạch của Chính quyền về phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Chỉ thị của Đảng các cấp về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện Đề án số12/ĐA-MTTQ ngày 17/7/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm đồng về “xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2024” với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Năm 2022, thành phố Đà Lạt có 99 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư tiêu biểu, 43 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; kết quả qua thẩm định đã công nhận 37 khu dân cư tiêu biểu, 24 khu dân cư kiểu mẫu.

Hội thi “Xanh, sạch, đẹp” lần thứ 17 được tiếp tục triển khai thiết thực chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, có 42.300/44.136 hộ hưởng ứng. Qua đó lan toả phong trào “Xanh, sạch, đẹp” với phương châm “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, phấn đấu mỗi hộ dân, mỗi gia đình 1 hội viên, đoàn viên trồng từ 2 cây xanh, cây phân tán; thường xuyên treo giỏ hoa cùng khu dân cư, nhất là những tuyến đường trung tâm.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, ông Tôn Thiện San thông tin kết quả KT -XH năm 2022 và nhiệm vụ 2023.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San thông tin kết quả KT-XH năm 2022 và nhiệm vụ 2023.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2023. Theo đó, có 22/22 chỉ tiêu phát triển KTXH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều hoàn thành, trong đó có 7/22 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh bình quân năm 2022 tăng 22,62%/năm. Có được kết quả đó, thành phố ghi nhận và trân trọng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Bon Yô Soan phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt ghi nhận: Thành phố Đà Lạt có bước phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, cơ sở hạ tầng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, hiện đại.

5 chương trình công tác của Mặt trận thành phố có bước phát triển vượt bật, xây dựng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, có điểm sáng riêng như hội thi: xanh – sạch – đẹp qua 17 lần tổ chức, 102 giải cấp thành phố, tuần lễ tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Có sự vận động sáng tạo phù hợp thực tế từng địa phương.

Theo đó huy động mọi nguồn lực trong xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, chăm lo giúp đỡ người nghèo bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Kết quả đã vận động được trên 2,6 tỷ đồng, linh hoạt điều tiết quỹ các phường, xã để cùng với quỹ của thành phố tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố.

...

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San thông tin kết quả KTXH năm 2022 và nhiệm vụ 2023.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Thành ủy Đà Lạt mong muốn trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt chú trọng tập trung tăng cường vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng các mô hình thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động; đảm bảo việc vận động và sử dụng hiệu quả các quỹ ủng hộ “Vì người nghèo”; tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân và phản biện xã hội; phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo…

Hội nghị cũng đã hiệp thương 5 người bổ sung vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 với tổng số 63 thành viên.

...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 9.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng, ông Bon  Yô Soan tặng bằng khen của UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.

Lãnh đạo TP Đà Lạt tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2022.

Lãnh đạo TP Đà Lạt tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2022.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 9, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2022.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt cũng đã tặng giấy khen cho 33 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt năm 2022.

THANH NGA - Báo Đại đoàn kết

Lượt xem: 21
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000179572
  • Đang online: 7
  • Trong tuần: 7
  • Trong tháng: 7.783
  • Trong năm: 7.783