Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả
LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN In trang
24/11/2022 08:15 CH

Thực hiện Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 
           Chiều ngày 24/11/2022, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt với thanh niên, chủ đề: "Thanh niên thành phố Đà Lạt với khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Lãnh đạo Thành phố trên tinh thần lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố Đà Lạt trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nói chung và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói riêng.

Thành phố Đà Lạt hiện có hơn 60.000 người trong độ tuổi thanh niên chiếm 28% dân số toàn thành phố; Đại bộ phận thanh niên có ý thức chính trị đúng đắn, chủ động học tập nâng cao trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; chăm lo phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp; có sức khỏe tốt, năng động, sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, nhiều thanh niên đã nhạy bén, năng nổ trong lao động, làm giàu cho bản thân và xã hội. Qua đó, xuất hiện nhiều gương thanh niên điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất phát triển kinh tế, công tác, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự và các hoạt động xã hội, vì cộng đồng.

Trong thời gian qua lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở luôn tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên thành phố Đà Lạt ngày càng phát triển và trưởng thành. Hàng năm, UBND thành phố Đà Lạt ban hành các kế hoạch, chương trình về đào tạo nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp dưới 3 tháng và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn thành phố Đà Lạt; đặc biệt quan tâm đối với thanh niên độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi, tổ chức các ngày hội, hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông; hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thao, hội diễn văn nghệ dành riêng cho các đối tượng là đoàn viên, thanh niên tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Xây dựng nhiều chính sách chăm lo lợi ích cho thanh niên, phát huy vai trò làm chủ của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội như: Chính sách lao động, học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ … tạo cơ hội cho thanh niên vươn lên trong cuộc sống, các chính sách hỗ trợ người lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên được quan tâm, hầu hết các gia đình đều có trách nhiệm giáo dục ý thức lao động, học tập, tôn trọng quyền tự do, cá nhân riêng tư, có quyền tự chọn nghề nghiệp, tạo mọi điều kiện cho thanh niên thực hiện ước mơ của mình.

Hội nghị đã được nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề về hỗ trợ đào tạo tay nghề, kỹ năng chuyên môn; việc làm, hướng nghiệp; khởi nghiệp cho thanh niên; về hỗ trợ vốn; hỗ trợ chính sách để thanh niên phát triển kinh tế; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp… Đây đều là những ý kiến, kiến nghị rất chính đáng và thiết thực, tâm huyết của thanh niên. Đồng thời, hội nghị cũng được nghe những nội dung cơ bản  nhất của Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021- 2030; các Chương trình, Kế hoạch của UBND thành phố về phát triển thanh niên trên  địa bàn thành phố Đà Lạt hàng năm, giai đoạn với mục tiêu xây dựng phát triển đội ngũ Thanh niên mạnh về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình, là lực lượng có tiềm năng to lớn, đã và đang giữ vai trò  quan trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay và tương lai.

Để tiếp tục tạo phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đồng chí Tôn Thiện San – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch UBND Thành phố Đà Lạt phát biểu và yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ thanh niên cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tăng cường  tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương tiện để thanh niên hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối, mục tiêu lý tưởng cao đẹp, bản chất tốt đẹp của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tiếp thu  những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp,  dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy  thanh niên sáng tạo đổi mới khởi nghiệp trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của  cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt phải thực sự đổi mới  trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ thành phố Đà  Lạt, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh  của thanh niên

Đồng chí tin tưởng rằng thanh niên thành phố Đà Lạt sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngừng vươn lên nắm lấy thời cơ và vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt thân yêu ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

HP-BTG THÀNH ỦY


18 tuổi.

Lượt xem: 665
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000552620
  •  Đang online: 39
  •  Trong tuần: 4.286
  •  Trong tháng: 2.159
  •  Trong năm: 49.831