Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Hoàn thành chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 In trang
22/08/2022 04:28 CH

Thực hiện Chương trình Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022. Từ ngày 16/8 đến ngày 23/8/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với các TCCS Đảng khối trường học; Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức các lớp bồi dưõng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, viên chức và nhân viên trong các trường học.

Tổng số 19 lớp đã được mở, với trên 3.100 học viên, trong đó 9 lớp mở tại các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo và 10 lớp mở tại các cụm trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Tại các lớp học đã được triển khai quán triệt 10 nội dung, trong đó phân tích nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022 về sự đổi mới, sáng tạo; trách nhiệm nêu gương cũng như khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Làm rõ một số điểm mới trong các quy định về những điều đảng viên không được làm và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác xây dựng, chính đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ngoài ra, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển thành phố Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 gắn với các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lĩnh vực đất đai; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh tế tập thể và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trong giai đoạn mới.