Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9/2022 In trang
09/09/2022 03:56 CH

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9/2022

1. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân sự kiện các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng: Di chúc của Chủ tịch  Hồ Chí Minh; 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt  Nam (2/9/1945-2/9/2022); 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong  (6/9/1902-6/9/2022); 92 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2022); 77 năm  Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022); 45 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc  (20/9/1977-20/9/2022); 49 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật  Bản (21/9/1973-21/9/2022) và các ngày lễ kỷ niệm khác.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê  Hồng Phong (1902-2022); chú trọng tuyên truyền thân thế, cuộc đời và sự nghiệp  hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Hồng Phong; ý chí cách mạng kiên cường, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cộng sản; tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo (Gửi kèm đề cương tuyên truyền)

2. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 8 năm 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2022.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 63-KH/ThU, ngày 17/2/2022 của Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 64-KH/ThU, ngày 18/2/2022 về tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.  

4. Tuyên truyền kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tuyển sinh năm học 2022 - 2023; Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Tuyên truyền việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT, ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng… tránh để xảy ra tình trạng ‘‘dịch chồng dịch’’, gây phức tạp tình hình, nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Đà Lạt tại Công văn số 698-CV/ThU, ngày 29/6/2022, trong đó:

- Tập trung tuyên truyền các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc - xin phòng Covid-19 cho toàn dân, không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng theo  hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng tỷ lệ bao phủ vắc - xin tại địa phương.

- Tuyên truyền, khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K (khẩu trang,  khử khuẩn) + vắc - xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các  biện pháp khác” trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron và  các biến thể khác. 

- Tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắc - xin trong phòng dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc - xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; nhất là đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em); tuyên truyền, giải thích “tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 là nghĩa vụ, là quyền lợi, trách nhiệm của người dân”; khẳng định “tiêm vắc - xin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh”, cần tiêm đầy đủ và đúng hạn các loại vắc xin được khuyến nghị; cảnh báo về các biến chủng mới của dịch; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm và tái nhiễm Covid-19. Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về chiến dịch tiêm chủng.

- Tuyên truyền quán triệt tư tưởng “Kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm soát dịch Covid-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để thúc đẩy phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững”; “đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết để hành động”; “phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin cũng như phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác”.

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch; làm rõ, nêu bật những kết quả đạt được; biểu dương tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức, biến nguy thành cơ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương hy sinh, cống hiến vì tính mạng, sức khỏe người dân; phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống dịch; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong triển khai tiêm vắc - xin phòng dịch Covid-19.

6. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; đảm bảo an ninh - quốc phòng; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan, kiên quyết, kiên trì và kịp thời đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp đối với các hoạt động vi phạm để bảo vệ vững chắc chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.

7. Tuyên truyền Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về  công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; trong đó  chú trọng tuyên truyền: vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế. Xác định ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại  giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững;  đóng vai trò tiên phong trong huy động các nguồn lực bên ngoài, góp phần đẩy  mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng cường tiềm lực, sức cạnh tranh và năng  lực thích ứng của nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích  cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.

8. Tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng  điểm trên địa bàn tỉnh như: dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo  Lộc - Liên Khương, hồ Ta Hoét, Dự án Khu du lịch Đankia - Suối Vàng và các dự  án đường giao thông khác theo tinh thần chỉ đạo của các cấp, các ngành.

9. Tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022:

- Tuyên truyền, vận động, phát động toàn dân trồng hoa, cây xanh làm đẹp nơi ở, làm đẹp các tuyến phố, khu dân cư, thôn xóm trên địa bàn nhằm nâng cao mỹ quan đô thị và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

- Đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao giá trị của thương hiệu “Đà Lạt - Thành phố Festival hoa”; quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gắn với loại hình du lịch canh nông và các nông sản đặc thù của địa phương.

10. Tuyên truyền các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy

- Nghị định số 50/2022/NĐ-CP, ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25/7/2022 “về phát triển du lịch chất lượng  cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; 

- Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/7/2022 “về xây dựng kết cấu hạ tầng  đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”;

- Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/7/2022 “về đào tạo, phát trển và nâng  cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm  2030”;

- Kế hoạch số 108 - KH/ThU, ngày 08/08/2022 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới";

- Kế hoạch số 109 - KH/ThU, ngày 08/08/2022 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng";

- Kế hoạch số 110 - KH/ThU, ngày 08/08/2022 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về phát triển thành phố Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045;

- Kế hoạch số 5727/KH-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND thành phố về ứng phó thảm họa động đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Lượt xem: 158
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000604142
  •  Đang online: 37
  •  Trong tuần: 1.303
  •  Trong tháng: 25.441
  •  Trong năm: 101.353