KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY PHONG CÁCH NGƯỜI ĐÀ LẠT "HIỀN HÒA - THANH LỊCH - MẾN KHÁCH" NĂM 2024 - HP In trang
23/05/2024 09:36 SA

        Nhằm tiếp tục tạo sự đồng thuận, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong trong triển khai thực hiện việc giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”, đồng thời từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh hành vi, thái độ của cá nhân, tổ chức trong hoạt động giao tiếp, kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thành phố, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại góp phần giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt, ngày 13/5/2024, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách" năm 2024, theo đó đề ra các nội dung để triển khai đồng bộ, hiệu quả việc giữ gìn và phát huy phong các người Đà Lạt.

       Yêu cầu đổi mới phương pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt tới các tầng lớp nhân dân, phù hợp với từng nhóm đối tượng của Quy tắc ứng xử bằng nhiều hình thức phù hợp. Xác định việc tuyên truyền Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt là việc làm thường xuyên, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách thức ứng xử văn minh, lịch sự của du khách, cũng như định hướng thái độ trong việc đón tiếp và phục vụ khách du lịch của các tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng điểm đến.

Tăng cường công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook,… triển khai nhân rộng mô hình kinh doanh “Người Đà Lạt hiền hòa - thanh lịch - mến khách” đến các cơ sở kinh doanh; nhân rộng mô hình “Trường học mang phong cách người Đà Lạt” đến tất cả các trường học trên địa bàn thành phố; nhân rộng mô hình “Quầy hàng phong cách người Đà Lạt” tại chợ Đà Lạt, Đà Lạt Center và các chợ trên địa bàn.

Tiếp tục vận động các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố lắp đặt pano tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch và Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt. Lồng ghép nội dung Quy tắc ứng xử vào tờ rơi, tập gấp du lịch, bài thuyết minh của hướng dẫn viên tại các khu, điểm du lịch.

Vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký tham gia xây dựng “Điểm mua sắm chất lượng cao”, “Nhãn hiệu xanh”, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký các công trình, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024.

Tăng cường thực hiện phóng sự, tin bài phản ánh công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là thông tin về các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh thành phố.

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nội dung giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”, Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt; tổ chức khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, phê bình các đơn vị, tổ chức, cá nhân triển khai chưa hiệu quả.

Giao cho các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường xã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch đề ra; Rà soát, bổ sung tiêu chí thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt vào bình xét các danh hiệu văn hóa (gia đình văn hóa; tổ dân phố, thôn văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa) trong triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng khung chương trình tổ chức các hoạt động đối với thiết chế văn hóa cơ sở, trọng tâm là nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Phát huy năng lực tự tổ chức đời sống văn hóa ở thôn, tổ dân phố; Đẩy mạnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các phường, xã theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt gắn với việc thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt. Triển khai xây dựng mô hình mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hóa; Nghiên cứu, biên soạn tài liệu ngoại khóa về phong cách người Đà Lạt ngắn gọn, xúc tích, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ áp dụng, dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Triển khai lồng ghép nội dung Bộ quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt vào chương trình ngoại khóa ở các cấp học; Phối hợp triển khai Quy tắc ứng xử trong việc xây dựng trật tự trị an nơi công cộng, địa bàn dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an; Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt, kế hoạch chỉ đạo thực hiện giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” của thành phố; xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, tuyên dương những mô hình hay hoạt động hiệu quả, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, phê bình những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc góp phần giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”.

HP - BTG

Lượt xem: 94
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679933
  •  Đang online: 25
  •  Trong tuần: 4.955
  •  Trong tháng: 16.699
  •  Trong năm: 177.144