Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023)
Đảng bộ Thành phố Đà Lạt: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội - Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại In trang
10/01/2023 03:22 CH

Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, bám sát chủ đề “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Lạt lần thứ XII”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Lạt cố gắng, nỗ lực, tập trung thực hiện và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thời gian qua, Đảng bộ TP. Đà Lạt đã hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với sự nhất quán, triệt để trên tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã mang lại những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, xây dựng, đổi mới cơ sở vật chất; đời sống người dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; an sinh xã hội được thúc đẩy mạnh mẽ…22/22 chỉ tiêu đều đạt và có 07 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, năm 2022 kết quả cho thấy những con số khởi sắc như: tổng thu ngân sách đạt 1,806,82 tỷ đồng, đạt 110% KH,  bằng 127% cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 18.523 tỷ, đạt 101% KH; tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt 113,5 triệu USD, đạt 101,33% KH. Cùng với đó, lượng khách đến Đà Lạt lên tới 6 triệu lượt đạt vượt 133,33% KH. Điều kiện kinh tế phát triển kéo theo đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng được đặc biệt quan tâm. Tại Đà Lạt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%, cao nhất trong khu vực. Bên cạnh đó, trong công tác quốc phòng – an ninh, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đồng thời kết nạp 132/130 đảng viên, giúp nâng cao công tác chính trị tư tưởng của thành phố.

Đạt được những kết quả trên, Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch, thể hiện quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19.

Kinh tế xã hội phát triển ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phục hồi nhanh sau dịch. Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ thời vụ; sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng cao; thương mại, dịch vụ và xuất khẩu phục hồi và tăng so với cùng kỳ. Chương trình nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao được quan tâm thực hiện, chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản. Thu ngân sách vượt kế hoạch; công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai quyết liệt. Giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, các công trình trọng điểm được triển khai với quyết tâm cao, hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện, bộ mặt đô thị khởi sắc rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội được quan tâm; các chương trình, nội dung Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 được chuẩn bị chu đáo và tổ chức đúng kế hoạch…

Từ những thành quả đã đạt được năm 2022, tạo tiền đề cho thành phố Đà Lạt tiếp tục phát triển, xác định năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid - 19 tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đảng bộ thành phố xác định chủ đề năm 2023 là: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá, hiệu quả; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển”.

Mục tiêu tổng quát Đảng bộ thành phố xác định: Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; phát huy lợi thế, tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Tiếp tục xây dựng thành phố Đà Lạt là trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng tầm quốc gia, quốc tế. Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý chí, khát vọng của toàn dân; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với xây dựng thành phố thông minh, siết chặt kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động số 19-CTr/ThU ngày 17/9/2021 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về phát triển thành phố Đà Lạt giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, Thành uỷ nhằm thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Hoàn thành 23/23 chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển./.

HP - BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

Lượt xem: 483
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000324161
  •  Đang online: 20
  •  Trong tuần: 3.971
  •  Trong tháng: 7.751
  •  Trong năm: 146.372