Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Triển khai ISO đến toàn bộ xã, phường, thị trấn In trang
05/08/2019 12:00 SA

Theo chỉ đạo của tỉnh, đến trước 31/10 năm nay, toàn bộ 147/147 xã, phường trong tỉnh Lâm Đồng phải hoàn thành việc xây dựng áp dụng và công bố Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại địa phương mình.
 

Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa Phường 1, thành phố Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu
Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa Phường 1, thành phố Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu

 
 
Mới chỉ có 37/147 xã, phường triển khai ISO
 
Là một phần quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa nền hành chính hiện nay, Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO đã sớm được Lâm Đồng áp dụng vào các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, bắt đầu từ cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và hiện đang được triển khai rộng đến cấp xã, phường. 
 
Theo Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, tính đến thời điểm này đã có 33/33 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 12/12 UBND cấp huyện, thành và 37/147 xã, phường, thị trấn trong tỉnh (gọi chung là cấp xã) đã áp dụng và công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. 
 
Trong số cơ quan trên, có 3/33 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 2/12 UBND cấp huyện, thành và toàn bộ 37/147 UBND cấp xã đã thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới ISO 9001:2015. 
 
Nhiều đơn vị còn lại bao gồm 11/33 cơ quan chuyên môn của tỉnh, 10/12 huyện, thành cũng đang xúc tiến việc chuyển đổi hệ thống ISO từ phiên bản cũ áp dụng trước đây sang phiên bản ISO 9001: 2015 mới. Với cấp xã, do các xã, phường, thị trấn hầu hết đều được triển khai gần đây nên áp dụng phiên bản mới.
 
Nhằm đảm bảo việc áp dụng ISO có hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng hằng năm đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, chứng nhận tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn phương pháp xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, đào tạo nghiệp vụ kiểm tra về ISO cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Sở cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các đợt kiểm tra định kỳ.
 
Với cấp xã, sau khi 12 huyện, thành trong tỉnh chọn triển khai thí điểm đến xã tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn, việc ứng dụng ISO đã bắt đầu được mở rộng sang các xã, phường khác. Hiện toàn tỉnh có 88/110 UBND cấp xã đang triển khai ISO và dự kiến đến cuối năm nay toàn bộ UBND cấp xã sẽ hoàn thành việc xây dựng và áp dụng ISO 9001. 
 
Tuy nhiên, tại hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) do tỉnh tổ chức gần đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ áp dụng ISO đến cấp xã. Cụ thể, toàn bộ 147/147 UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh phải thực hiện việc triển khai và áp dụng ISO trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chót cho việc hoàn thành và công bố áp dụng phải trước ngày 31/10/2019, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến trước đây. 
 

Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa xã Gung Ré - Di Linh. Ảnh: G.K
Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa xã Gung Ré - Di Linh. Ảnh: G.K

 
 
Những giải pháp
 
Theo Sở Khoa học và Công nghệ, hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước đã tích hợp quá trình giải quyết công việc theo qui định của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 với chính quyền điện tử. Qua kiểm tra cho thấy nhiều đơn vị đã triển khai tốt việc kiểm soát quá trình giải quyết công việc trên phần mềm một cửa điện tử, lấy qui trình ISO làm nền tảng để xử lý và phân quyền giải quyết trên phần mềm điện tử. 
 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, theo đánh giá, vẫn còn một số lãnh đạo UBND cấp huyện và cấp xã chưa thật sự quan tâm đến việc triển khai áp dụng ISO tại địa phương mình nên tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo hiệu lực của hệ thống.
 
Nhưng cái khó nhất hiện nay, theo bà Võ Thị Hảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhận xét, chính là công tác đào tạo cán bộ để vận hành hệ thống. Dù mỗi năm trung bình Sở luôn tổ chức từ 2-3 lớp tập huấn nhưng một số đơn vị không cử cán bộ tham gia, hoặc có tham gia nhưng không đầy đủ, không tập trung cho việc tập huấn. Điều này dẫn đến một số cán bộ, công chức thực thi nhưng chưa hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO, chưa kết hợp được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính; có đơn vị còn giao khoán hoàn toàn việc triển khai, áp dụng ISO cho một cán bộ phụ trách khiến hệ thống mang tính hình thức, không đảm bảo các nguyên tắc của tiêu chuẩn quản lý chất lượng. 
 
Tại cuộc họp nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị các đơn vị chưa chuyển đổi trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch và chủ động chuyển đổi áp dụng từ phiên bản cũ sang phiên bản mới ISO 9001:2015 theo đúng kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt; đồng thời cần nghiêm túc thực hiện việc duy trì tiêu chuẩn ISO 9001 một cách hiệu lực và hiệu quả. 
 
Các đơn vị cũng cần chú ý công tác đánh giá nội bộ tối thiểu mỗi năm 1 lần cùng xem xét cải tiến hệ thống; thực hiện công bố lại khi có sự thay đổi về phạm vi áp dụng ISO; kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi về nhân sự, thường xuyên rà soát và điều chỉnh hệ thống tài liệu khi có sự thay đổi.
 
Với cấp xã, để triển khai “đại trà” ISO trong thời gian đến, Sở đề nghị các UBND cấp huyện, thành cần quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo kịp thời. Với cấp xã, các xã chưa áp dụng ISO cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, áp dụng tại đơn vị mình để đảm bảo hoàn thành trong tháng 10/2019. Riêng những xã đã áp dụng ISO cần tiếp tục duy trì theo đúng quy định.
 
Sở cũng đề nghị tỉnh cần sửa đổi, bổ sung các nội dung tiêu chí áp dụng và duy trì hiệu quả ISO tại các UBND cấp xã trong bộ chỉ số chấm điểm CCHC của UBND huyện hiện nay cho phù hợp với điều kiện thực tiễn khi mà việc áp dụng ISO tại cấp xã đã là chỉ số thành phần trong chấm điểm CCHC của tỉnh.
 
Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian đến sẽ tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn ISO và như bà Võ Thị Hảo đề nghị, các địa phương cần chú ý cử cán bộ tham dự đầy đủ, đặc biệt là cấp xã, để về vận hành cho kịp tiến độ theo yêu cầu của tỉnh.
 
GIA KHÁNH 
 

Lượt xem: 1.684
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000601274
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 4.226
  •  Trong tháng: 22.573
  •  Trong năm: 98.485