Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Nhiều chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 In trang
12/08/2019 12:00 SA

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trao kỷ niệm chương và hoa cho đại diện các địa phương tại buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác diễn ra tại Đà Lạt. Ảnh: V.Báu
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trao kỷ niệm chương và hoa cho đại diện các địa phương tại buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác diễn ra tại Đà Lạt. Ảnh: V.Báu

Ngay khi triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề hằng năm cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn học tập, quán triệt Chỉ thị và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; học tập chuyên đề năm 2017 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, chuyên đề 2018 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, chuyên đề 2019 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII...
 
Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 1.260 lớp cho trên 144.772 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, tôn giáo... tham gia học tập và gần 2.250 buổi sinh hoạt chuyên đề. Trong đó, tỷ lệ cán bộ chủ chốt các cấp tham gia học tập đạt 100%; cán bộ, đảng viên đạt gần 95%. Ngoài ra, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã tổ chức các lớp, các đợt tuyên truyền cho trên 150 ngàn lượt đoàn viên, hội viên.
 
Các tổ chức cơ sở đảng cũng đã đưa nội dung chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm. 
 
Việc học tập và làm theo Bác đã được đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện nhiệm vụ và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân. 
 
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức... 
 
Có thể nói, qua thực hiện đã tạo những chuyển biến tích cực trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. 
 

Hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy khối Doanh nghiệp. Ảnh: N.T
Hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy khối Doanh nghiệp. Ảnh: N.T

 
 
Thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc hơn, từng bước lập lại trật tự kỷ cương, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét, chú trọng khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Đặc biệt, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã có sự nhận dạng rõ hơn trong cán bộ, đảng viên, để kịp thời có những biện pháp ngăn chặn, đấu tranh.
 
Trong ba năm 2016 - 2018, phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của các địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm như tình trạng di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc, đòi về làng cũ của người dân tộc gốc Tây Nguyên cũng như lấn chiếm đất rừng, khiếu nại tố cáo, cải cách thủ tục hành chính, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân...
 
Bên cạnh đó, việc đổi mới, sắp xếp, tinh giản bộ máy cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cũng đã được tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất và đã đạt kết quả tích cực. 
 
Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, một số địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và thực hiện các chuẩn mực đạo đức như: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”, “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, “Kỷ luật tốt, làm việc tốt, tự giác tốt, đánh giá tốt”, “Trung thành, đoàn kết, cần, kiệm, liêm, chính, gương mẫu, đổi mới”, nội dung “5 xây, 5 chống”, “5 tiêu chí rèn luyện - 10 tiêu chí hành động”, “21 tiêu chí thực hiện”, phong trào “3 trách nhiệm trong công chức, viên chức trẻ”..., tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân. Nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì các mô hình đã được xây dựng trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Và cho đến hiệu nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện khá nhiều mô hình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới..., tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiêu biểu như các mô hình: Ngày Chủ nhật vì môi trường; Ngày thứ bảy vì nông thôn mới; “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không rãi giấy, vàng mã khi đưa tang”, “Khu dân cư có đường thôn, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp và xây dựng hội viên văn hóa tiên tiến”,...
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm... 
 
Để biến những nội dung đột phá trở thành phương châm hành động, trong hai năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân tỉnh và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã hạn chế tối đa những cuộc làm việc với hình thức hội nghị, đã trực tiếp xuống người dân, cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. 
 
Để động viên, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, từ năm 2017 đến nay, thông qua Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được tổ chức ở cấp huyện và cấp tỉnh đã biểu dương 268 tập thể, 461 cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu. Những việc làm tốt, ý nghĩa của những cá nhân, tập thể, hộ gia đình như những đóa hoa thơm ngát tạo sức lan tỏa rộng khắp, mang đến không khí thi đua sôi nổi trong phong trào học tập và làm theo Bác trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
 
Sơ kết 3 năm thực Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và các năm tiếp theo là tiếp tục đưa Chỉ thị 05 vào đời sống, tạo sức lan tỏa rộng khắp, thành phong trào hành động cách mạng của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. 
 
NGUYÊN THI

Lượt xem: 850
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000598151
  •  Đang online: 99
  •  Trong tuần: 1.103
  •  Trong tháng: 19.450
  •  Trong năm: 95.362