KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
77/HD/BTGThU
29/05/2024
Lê Thị Hồng Phúc
Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 6 năm 2024
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
77/HD/BTGThU 29/05/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 6 năm 2024
76/HD/BTGThU 06/05/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và kỷ niệm các sự kiện trong tháng 5 năm 2024
75/HD/BTGThU 03/05/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 5 năm 2024
74/HD/BTGThU 01/04/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 4 năm 2024
73/HD/BTGThU 01/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 3 năm 2024
73/HD/BTGThU 01/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 3 năm 2024
72/HD/BTGThU 26/02/2024 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”
72/HD/BTGThU 26/02/2024 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”
72/HD/BTGThU 26/02/2024 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”
71/HD/BTGThU 30/01/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 02 năm 2024
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679940
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 4.962
  •  Trong tháng: 16.706
  •  Trong năm: 177.151