Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
74/HD/BTGThU
01/04/2024
Lê Thị Hồng Phúc
Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 4 năm 2024
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
70/HD/BTGThU 02/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình Dư luận xã hội tháng 01 năm 2024
1/HD/THU 28/11/2023 Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
67/HD/BTGThU 16/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
65/HD/BTGThU 12/09/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”
64/HD/BTGThU 31/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 9 năm 2023
62/HD/BTGThU 09/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
63/HD/BTGThU 02/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tình hình dư luận xã hội tháng 8/2023
63/HD/BTGThU 02/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tình hình dư luận xã hội tháng 8/2023
63/HD/BTGThU 02/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tình hình dư luận xã hội tháng 8/2023
61/HD/BTGThU 30/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 7 năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000604052
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 1.213
  •  Trong tháng: 25.351
  •  Trong năm: 101.263