Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023)
67/HD/BTGThU
16/10/2023
Lê Thị Hồng Phúc
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
65/HD/BTGThU 12/09/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”
64/HD/BTGThU 31/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 9 năm 2023
62/HD/BTGThU 09/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
63/HD/BTGThU 02/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tình hình dư luận xã hội tháng 8/2023
63/HD/BTGThU 02/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tình hình dư luận xã hội tháng 8/2023
63/HD/BTGThU 02/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tình hình dư luận xã hội tháng 8/2023
61/HD/BTGThU 30/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 7 năm 2023
61/HD/BTGThU 30/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 7 năm 2023
60/HD/BTGThU 05/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 6 năm 2023
60/HD/BTGThU 05/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 6 năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000324172
  •  Đang online: 24
  •  Trong tuần: 3.982
  •  Trong tháng: 7.762
  •  Trong năm: 146.383