KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
119-KH/ThU
21/10/2022
Trần Duy Hùng
Kế hoạch tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
119/KH/ThU 21/10/2022 Kế hoạch tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
119/KH/ThU 21/10/2022 Kế hoạch tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
117/KH/ThU 20/10/2022 Kế hoach tinh giản biên chế đối với khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể Tp Đà Lạt giai đoạn 2023 - 2026
117/KH/ThU 20/10/2022 Kế hoach tinh giản biên chế đối với khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể Tp Đà Lạt giai đoạn 2023 - 2026
116/KH/ThU 23/09/2022 Kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về "phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
116/KH/ThU 23/09/2022 Kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về "phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
40/KH/BCĐ 20/09/2022 Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở Phường, xã năm 2022
40/KH/BCĐ 20/09/2022 Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở Phường, xã năm 2022
115/KH/ThU 19/09/2022 Kế hoạch kiểm tra tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
115/KH/ThU 19/09/2022 Kế hoạch kiểm tra tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679816
  •  Đang online: 24
  •  Trong tuần: 4.838
  •  Trong tháng: 16.582
  •  Trong năm: 177.027