Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
44-HD/BTGThU
29/07/2022
Lê Thị Hồng Phúc
Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình Dư luận xã hội tháng 8 năm 2022
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
42/HD/BTGThU 28/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt
42/HD/BTGThU 28/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt
39/HD/BTGThU 06/05/2022 Tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
39/HD/BTGThU 06/05/2022 Tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
40/HD/BTGThU 06/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
36/HD/BTGThU 17/03/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí thực hiện các nghi thức, khai mạc, bế mạc Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
36/HD/BTGThU 17/03/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí thực hiện các nghi thức, khai mạc, bế mạc Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
29/HD/BTGThU 05/10/2021 Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 41-KH/ThU, ngày 29/09/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW và Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng “Về đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
29/HD/BTGThU 05/10/2021 Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 41-KH/ThU, ngày 29/09/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW và Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng “Về đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
26/HD/BTGThU 19/08/2021 Hướng dẫn về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000598384
  •  Đang online: 146
  •  Trong tuần: 1.336
  •  Trong tháng: 19.683
  •  Trong năm: 95.595