Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Điều tra dư luận xã hội In trang
06/03/2024 09:03 SA

Nhằm nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” ở địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Khảo sát dư luận xã hội

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức cuộc điều tra, khảo sát với nội dung, thành phần, đối tượng tham gia khảo sát như sau:

1. Nội dung: Điều tra, khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên toàn địa bàn thành phố Đà Lạt.

2. Thành phần, đối tượng tham gia khảo sát: Cán bộ, đảng viên, công chức,  viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố Đà Lạt.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024

4. Cách thức thực hiện:  Người tham gia khảo sát tiến hành truy cập theo đường link sau để trả lời câu hỏi: KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐỢT 1, NĂM 2024 (google.com) 

Lượt xem: 1.256
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000604119
  •  Đang online: 42
  •  Trong tuần: 1.280
  •  Trong tháng: 25.418
  •  Trong năm: 101.330