KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
Đà Lạt: Khen thưởng 99 cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng In trang
25/01/2024 04:41 CH

Sáng 25/1, Thành ủy Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo

Với chủ đề “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển” cùng sự đoàn kết, nỗ lực Đảng bộ, chính quyền và người dân, năm 2023, TP Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ; phương pháp chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới và nâng cao; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện; công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy Đảng quan tâm và có chuyển biến tích cực.

Khen thưởng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Khen thưởng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Hiện, Đảng bộ TP Đà Lạt có 67 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc, với hơn 8.000 đảng viên; trong đó, có 27 Đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở. Năm qua, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ được đổi mới, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. HĐND và UBND TP Đà Lạt hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực; công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có tính chủ động, đổi mới, hướng mạnh về cơ sở.

Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thành phố và cơ sở; triển khai tốt công tác rà soát quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; công tác phát triển đảng viên có nhiều cố gắng, đạt hơn 83% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đảm bảo quy trình; các chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên thực hiện đúng quy định; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt, việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đánh giá phân loại chất lượng TCCS đảng, đảng viên; xét thi đua, khen thưởng TCCS đảng và đảng viên năm 2023 được thực hiện nghiêm túc. Kết quả, có 44/67 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 11/67 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2023, thành phố có 67/341 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó, có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023); gần 270 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ hơn 78%); 4 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Có 14/87 tập thể lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 61 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và 10 tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Có hơn 5.800/8.083 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 1.200 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong đó, có 127 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 – 2023)); hơn 130 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; đồng thời, tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở chấn chỉnh những khuyết điểm và kiểm tra, xử lý vi phạm. Theo đó, năm 2023, cấp ủy các cấp kiểm tra 96 tổ chức đảng; trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 17 tổ chức đảng, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 79 chi bộ; kiểm tra 526 đảng viên; giám sát chuyên đề 48 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề hơn 200 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc và trình tự thủ tục quy định, không có trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng.

Năm 2024, với chủ đề “Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở thể hiện quyết tâm chính trị, có những giải pháp cụ thể khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Đình Văn đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả TP Đà Lạt đạt được trong công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; khắc phục mọi khó khăn, đồng lòng, tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ với quyết tâm cao. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, thực hiện có kết quả. Đảng bộ thành phố cần gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các nguyên tắc và quy định của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Đảng bộ TP Đà Lạt thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, tinh giản biên chế theo lộ trình, bám sát đề án vị trí việc; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Đặc biệt, mỗi cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện tốt các quy định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ cơ sở đảng về thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Dịp này, Thành ủy Đà Lạt đã khen thưởng 11 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 87 cá nhân và 1 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

NHẬT QUỲNH - Báo Lâm Đồng

Lượt xem: 408
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679825
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 4.847
  •  Trong tháng: 16.591
  •  Trong năm: 177.036