Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ ĐÀ LẠT TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI In trang
06/09/2023 04:58 CH

Sáng ngày 6/9/2023, Trung tâm Chính trị Đà Lạt tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới -  đợt 2 năm 2023. Về dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Trung tâm Chính trị, các đồng chí là Báo cáo viên, Giảng viên của Trung tâm và 59 học viên là đảng viên mới thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đồng chí Trần Trương Thị Thiên Trà - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị phát biểu khai mạc lớp học

Đồng chí Trần Trương Thị Thiên Trà - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị phát biểu khai mạc lớp học

Phát biểu với lớp học đồng chí Trần Trương Thị Thiên Trà - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế lớp học; tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt. Đồng thời, có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học viên tham gia lớp học

Học viên tham gia lớp học

Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 6 đến 15 tháng 9 năm 2023) các học viên được nghiên cứu, học tập 10 bài lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, bao gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng việt nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đương đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an ninh xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Học viên tham gia lớp học

Học viên tham gia lớp học

Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phuơng, cơ quan, đơn vị các học viên tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp

Lượt xem: 514
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000604125
  •  Đang online: 42
  •  Trong tuần: 1.286
  •  Trong tháng: 25.424
  •  Trong năm: 101.336