Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Đại hội Công đoàn thành phố Đà Lạt lần thứ X In trang
05/07/2023 01:52 CH

Trong 2 ngày 3 - 4/7, 191 đại biểu chính thức đại diện cho trên 13 ngàn đoàn viên công đoàn của thành phố Đà Lạt đã tham dự Đại hội lần thứ X, nhiệm kì 2023-2028. Những vấn đề quan trọng, hướng tới mọi hoạt động trong nhiệm kì mới đã được trao đổi, bàn bạc, đánh giá trong hội nghị.

Lãnh đạo thành phố tặng trướng kỷ niệm cho Đại hội

Lãnh đạo thành phố tặng trướng kỷ niệm cho Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, Công đoàn TP Đà Lạt đã triển khai thực hiện và hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kì 2018-2023. Nhiều chỉ tiêu về đích sớm và vượt kế hoạch đề ra như vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, kết nạp mới 3.679 đoàn viên; thành lập 32 công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực Nhà nước; giới thiệu 975 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp...

Tổ chức Công đoàn đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước hằng năm tổ chức kiểm tra tại các doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các chính sách liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, quan hệ lao động. Đồng thời, các cấp Công đoàn thành phố phát huy vai trò, hiệu quả trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.