Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Đà Lạt: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức In trang
06/08/2019 12:00 SA

UBND TP Đà Lạt vừa có văn bản gửi thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các phường, xã trực thuộc thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
UBND TP Đà Lạt tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trọng tâm là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
 
UBND TP Đà Lạt cũng chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý... 
 
UBND TP Đà Lạt giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan ,đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo UBND thành phố theo quy định.

VĂN BÁU

Lượt xem: 863
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000598754
  •  Đang online: 93
  •  Trong tuần: 1.706
  •  Trong tháng: 20.053
  •  Trong năm: 95.965