Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc In trang
01/08/2019 12:00 SA

Đó là mục tiêu chung và nhất quán được thống nhất tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn sắp tới.
 

Đồng chí Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo TW các Chương trình Mục tiêu quốc gia phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo TW các Chương trình Mục tiêu quốc gia phát biểu tại hội nghị

 
 
Sáng 01/08, tại Đà Lạt, Ban Chỉ đạo Các chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; thảo luận đưa ra những giải pháp cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cho lộ trình phát triển ở giai đoạn tiếp theo.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết

 
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; và hơn 200 đại biểu đại diện cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở có thành tích xuất sắc trong 10 năm tham gia công cuộc xây dựng NTM của tỉnh.
 
Báo cáo tại Hội nghị đã chỉ rõ, 10 năm trước, Lâm Đồng là một địa phương có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn còn yếu kém và thiếu đồng bộ, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Kinh tế phát triển còn nhiều hạn chế, GRDP bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng, chỉ bằng 88% bình quân cả nước. 
 

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc và kết luận tại hội nghị
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc và kết luận tại hội nghị

 
 
Trong hoàn cảnh đó, Ban Bí thư Trung ương đã chọn Lâm Đồng là 1 trong 11 địa phương của cả nước thực hiện mô hình thí điểm xây dựng xã NTM, từ đó làm tiền đề triển khai chương trình xây dựng NTM trong phạm vi cả nước vào năm 2009. Đến năm 2016, được nâng tầm lên thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.
 
Với sự quyết tâm vào cuộc, từ công tác chỉ đạo, điều hành được phân cấp, ràng buộc trách nhiệm rõ ràng; ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể; xây dựng hệ thống bộ máy có chiều sâu; thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác xây dựng NTM; tích cực tuyên truyền, vận động cho người dân; tạo ra những phong trào thi đua sôi nổi cùng sự đồng thuận cao của người dân... Tính đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh đã có 90/116 xã đạt chuẩn NTM; 02 huyện cơ bản đã đạt chuẩn NTM (Đơn Dương và Đức Trọng) và 2 thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (Đà Lạt và Bảo Lộc). Theo dự kiến, đến hết năm 2020, sẽ có 109/116 xã và ít nhất 06 huyện đạt chuẩn NTM.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến và đồng chí Đoàn Văn Việt tặng bằng khen cho các tập thể
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến và đồng chí Đoàn Văn Việt tặng bằng khen cho các tập thể

 
 
Hiện nay, các xã trên địa bàn toàn tỉnh đang phấn đấu củng cố các tiêu chí đã đạt được và đến hết năm 2019 sẽ có 13 xã NTM nâng cao và 02 xã NTM kiểu mẫu. Đến năm 2020 sẽ là 20 xã NTM nâng cao và 09 xã NTM kiểu mẫu.
 
Tổng nguồn lực huy động trong giai đoạn 2009-2019 là 52.700 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách nhà nước chỉ chiếm gần 14%; vốn dư nợ tín dụng chiếm 81%; vốn cộng đồng dân cư chiếm gần 5% và của các tổ chức, doanh nghiệp chỉ chiếm 1,33%.
 
Thành công hơn cả đó là ở thời điểm hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong việc thực hiện chương trình NTM.
 

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 
 
Đồng chí Nguyễn Cao Lục - UVTT Ban Chỉ đạo TW Các chương trình Mục tiêu Quốc gia cho biết: “Lâm Đồng luôn là tỉnh dẫn đầu Tây Nguyên và cả khu vực Nam Trung Bộ về xây dựng NTM. Trong đó, các tiêu chí như giảm nghèo; hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và truyền thông; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; văn hóa; y tế; thủy lợi... là những tiêu chí được Trung ương đánh giá cao. Đặc biệt về giao thông, với 116/116 xã đạt tiêu chí, Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc xây dựng và kiên cố hóa mạng lưới giao thông nông thôn”.
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến: “Sau 10 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn đã có khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về NTM được tăng cường; kinh tế nông nghiệp có sự tăng trưởng ổn định, công nghiệp và dịch vụ nông thôn phát triển nhanh, đa dạng; chất lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển; môi trường nông thôn đã có nhiều chuyển biến đáng kể, nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành mô hình cảnh quan xanh, sạch, đẹp, từ đó nâng cao hơn chất lượng đời sống của người dân”.
 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM Lâm Đồng
Toàn cảnh hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM Lâm Đồng

 
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Lâm Đồng cũng đã khẳng định: “Tiếp tục xác định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là chương trình trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế”.
 
Tại hội nghị, đã có 42 tập thể và 40 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.
 
TUẤN LINH - VĂN BÁU
 

Lượt xem: 1.626
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000604183
  •  Đang online: 43
  •  Trong tuần: 1.344
  •  Trong tháng: 25.482
  •  Trong năm: 101.394