KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
Trung tâm Chính trị Đà Lạt phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh dành cho đối tượng 4 In trang
04/10/2023 02:20 CH

Sáng 3/10, Trung tâm Chính trị phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Đà Lạt tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ công chức, viên chức là đối tượng 4 trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, khóa 4 năm 2023

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, khóa 4 năm 2023

Về dự Lễ khai mạc có Thượng tá Trần Hùng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Đà Lạt; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, lãnh đạo Trung tâm Chính trị thành phố, Giảng viên và gần 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, khóa 4 năm 2023

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, khóa 4 năm 2023

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 3/10/2023 - 6/10/2023) các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 9 chuyên đề theo nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh dành cho đối tượng 4, bao gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, qua đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh ở cơ sở; những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống ở cơ sở; đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thượng tá Trần Hùng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Đà Lạt phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Thượng tá Trần Hùng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Đà Lạt phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, Thượng tá Trần Hùng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Đà Lạt đã yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy của ban tổ chức lớp học đã đề ra; đồng thời, nắm chắc nội dung, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng an ninh trên từng cương vị, vị trí công tác; tích cực nghiên cứu, đối chiếu, so sánh lý luận và thực tiễn, đề xuất những vấn đề chưa hợp lý cần giải quyết, góp phần hoàn chỉnh nội dung chương trình và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh ngày càng hoàn thiện, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp

Lượt xem: 463
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679826
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 4.848
  •  Trong tháng: 16.592
  •  Trong năm: 177.037